Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je:
Pisarniške storitve, Špela Kranjec s.p.
Kraigherjeva 9
6230 Postojna
Davčna št. 70861331
(v nadaljevanju ponudnik)

Kot kupec oz. uporabnik imate vse pravice, ki so navedene v Zakonu o varstvu potrošnikov, v skladu z ZVOP-2.

Ponudnik si ob oddaji naročila shrani naslednje podatke kupca oz. uporabnika: Ime in priimek, naslov za dostavo, telefonska številka, elektronski naslov.

Ponudnik zagotavlja varstvo osebnih podatkov kupca oz. uporabnika spletne strani. Teh podatkov ne bo zlorabil, niti jih posredoval tretji osebi (z izjemo v kolikor to zahteva uradni zakon), ampak jih bo uporabil za namen obdelave naročila.

Ponudnik vaših podatkov ne bo uporabil za noben drug namen kot pa le za potrebe dostave naročenega blaga.

Kupec oz. uporabnik lahko kadarkoli preko elektronskega naslova skranjec@hotmail.com zahteva spremembo hranjenih podatkov. To bo ponudnik storil najkasneje v osmih dneh po prejemu zahtevka.

Kadarkoli lahko kupec oz. uporabnik zahteva, da se ga iz seznama odstrani, tako da ponudnika o tem obvesti na elektronski naslov skranjec@hotmail.com. V tem primeru bo kupec oz. uporabnik iz seznama odstranjen v osmih dneh po prejemu zahtevka.

Na podlagi zahteve kupca oz. uporabnika, bo ponudnik nemudoma obvestil kupca – pisno in v skladu s primerno zakonodajo – kateri osebni podatki, če sploh kateri, so bili zbrani med obiskom spletne strani www.spelakranjec.com. Kadarkoli lahko kupec oz. uporabnik zahteva tudi, da se ga obvesti o: identiteti dejavnosti, kontaktnih podatkih, bistvenih značilnostih blaga, dostopnosti blaga, pogojih dostave blaga, cenah, načinu plačila in dostavi, časovni veljavnosti ponudbe, roku v katerem je možno odstopiti od pogodbe, pojasnilu postopka ob pritožbi.

Kadarkoli kupec oz. uporabnik dostopi na spletno stran www.spelakranjec.com  se beležijo neosebni splošni podatki o statistiki spletne strani v namene pridobivanja statističnih informacij privlačnosti in uporabnosti spletne strani ter kot pokazatelj možnosti izboljšav. Ti podatki so neosebni, niso predmet nadaljnjih obravnav in niso posredovani tretji osebi.